Aikaisempia tutkimuksia

Tämän sivun alasivuilla on tietoa aikaisemmista Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikössä julkaistuista Satakunnan kilpailukykyyn ja toimialojen menestystekijöihin liittyvistä tutkimuksista.


Sivu päivitetty 5.03.2015