Tällä sivulla tarkastellaan Satakunnan päätoimialojen liikevaihdon jakaumaa ja kehitystä, ja verrataan niitä maan keskiarvon kehitykseen.

 

Liikevaihdon kehitys toimialoittain Satakunnassa

Satakunnan kaikkien toimialojen liikevaihto on kasvanut vuosina 1995-2015 yhteensä 94 % eli lähes kaksinkertaistunut (nimellisin hinnoin, eli inflaatiota ei oteta huomioon). Erityisesti vuosina 2006 ja 2007 liikevaihdon kasvu on ollut nopeaa nousukauden siivittämänä. Myös taantumasta toipuminen on tapahtunut melko ripeästi vuosien 2010 ja 2011 aikana. Vuodet 2012-2016 ovat kuitenkin jääneet hieman edellisvuottansa heikommiksi. Koko maassa kasvua on kuitenkin kertynyt 130 % samalla 20 vuoden ajanjaksolla. Suurin syy eroon on värimetallien hinnoissa, jotka olivat melko alhaisia vuoden 2013 jälkeen. Tämä on pienentänyt metallien jalostuksen kautta Satakunnan kasvua. Metallien jalostuksen tuotanto ei ole kuitenkaan muuttunut läheskään samaa tahtia ja on ajoittain saattanut kasvaakin. Lisätietoa ja tuoreempia tilastoja on saatavilla Satakunnan talous -katsauksista.

Merkittävimmistä toimialoista keskimääräistä nopeammin ovat Satakunnassa kasvaneet mm. yksityiset terveydenhoito- ja sosiaalipalvelut (763 % eli n. 8,5-kertaistunut), rakentaminen (215 %), liike-elämän palvelut (213 %) sekä energia-, vesi- ja jätehuolto (144 %). Keskimääräistä ja tai sitä hitaammin kasvaneita päätoimialoja ovat mm. kuljetus ja varastointi (91 %), majoitus- ja ravitsemistoiminta (89 %), teollisuus (82 %) sekä tukku- ja vähittäiskauppa (66 %). On kuitenkin huomattava, että teollisuuden kasvusta osa on tukitoimintojen ulkoistusten johdosta siirtynyt liike-elämän palveluihin. Toimialoittaisen liikevaihdon kehityksen absoluuttisia lukuja kunta-, seutukunta- ja maakuntatasolla löytyy kuntataulukoista. Toimialoittaiset erot kehityksessä Satakunnan ja koko maan välillä löytyvät Satakunnan talous -katsauksista


Tarkemmat tiedot kuviota klikkaamalla

Liikevaihdon toimialoittainen jakauma Satakunnassa ja koko maassa

Liikevaihdon toimialoittaista jakaumaa dominoi Satakunnassa v. 2015 teollisuus 48 %:n osuudella. Osuus on prosenttiyksikön matalampi edellisvuoteen verrattuna, sillä värimetallien hintojen lasku ja meriteollisuuden vaikeudet alensivat osaltaan teollisuuden liikevaihtoa. Palveluiden osuus liikevaihdosta on noin 36 %. Suurin liikevaihdon luoja palvelusektorilla on tukku- ja vähittäiskauppa, jonka osuus kokonaisliikevaihdosta on vajaa viidennes.

Koko maan tasolla teollisuuden osuus liikevaihdosta on Satakuntaa huomattavasti pienempi (32 %) v. 2015. Tukku- ja vähittäiskaupalla on vain vähän pienempi osuus kuin teollisuudella (31 %). Kauppa putosi jo vuotta aiemmin teollisuutta pienemmäksi ensimmäistä kertaa pitkiin aikoihin sen kasvun tyrehdyttyä. Liike-elämän palvelujen osuus on myös Satakuntaa selvästi suurempi (13 % vs. 7 %). Energia-, vesi- ja jätehuollon osuus on sen sijaan Satakuntaa yli puolet pienempi. Palveluilla on kaiken kaikkiaan hyvin suuri osuus liikevaihdosta (n. 55 %).


Teollisuuden liikevaihdon toimialoittainen jakauma Satakunnassa

Satakunnan teollisuuden liikevaihdon jakaumaa dominoi v. 2015 teknologiateollisuus (sis. elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistus, kone- ja metallituoteteollisuus sekä metallien jalostus ja telakat) 51 %:n osuudellaan. Osuus pysyi likimain ennallaan edellisvuoteen verrattuna. Seuraavaksi suurin on puu- ja paperiteollisuus viidenneksen osuudellaan. Muiden teollisuuden alojen osuudet jäävät korkeimmillaankin reiluun kymmeneen prosenttiin. Kemian- ja elintarviketeollisuuden osuudet ovat noin 10 %. Toimialan nimen jälkeen lukee liikevaihdon taso (1000 €) ja osuus.

Vuonna 2015 Satakunnan teknologiateollisuuden liikevaihdosta metallien jalostus muodosti 47 %. Osuus kasvoi vuoteen 2014 verrattuna. Teknologiateollisuuden toiseksi suurimman liikevaihdon luojan, koneiden ja laitteiden valmistuksen osuus kohosi laski hieman, 33 %:iin etenkin meriteollisuuden laskevan kehityksen vuoksi. Koneiden ja laitteiden valmistus on kuitenkin arvonlisäyksellä tarkasteltuna perinteisesti merkittävämpi toimiala.

Metallituotteiden valmistus on kolmannella sijalla 14 %:n osuuden myötä. Osuus pysyi vuoden aikana lähes entisellään. Muu kulkuneuvojen valmistus (sis. telakat) tulee nelosena 2 %:n osuudella, joka supistui yhä selvästi telakoiden ahdingon syvennettyä. Elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistuksen osuus on vajaan neljän prosentin luokkaa. Koneiden ja laitteiden valmistuksesta osa on siirretty koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus -toimialaan (TOL 33) uuden toimialaluokituksen TOL 2008 myötä. Tämän toimialan liikevaihdon osuus on noin 2 % koko teollisuudesta.

 

Toimialan nimen jälkeen lukee liikevaihdon taso (1000 €) ja osuus.

Lisätietoja: Aluekehitysasiantuntija Saku Vähäsantanen

puh. 044 711 4350
etunimi.sukunimi(at)satakunta.fi

Sivu päivitetty 14.03.2017