Satakunnan talous -katsaus

Satakunnan talous -katsauksessa tarkastellaan Satakunnan talouden nykytilaa ja lähiajan näkymiä sekä kokonaisuutena että tarkemmin eri toimialoilla. Katsaus ilmestyy kaksi kertaa vuodessa.

 

Katsauksen perusaineistoa ovat Tilastokeskuksen tuottamat liiketoiminnan kuukausikuvaajat. Poiketen muista aluetilastoista liiketoiminnan kuukausikuvaajien viive on vain muutamia kuukausia, joten ne mahdollistavat talouden käänteiden seurannan myös aluetasolla. Toimialoittaisissa näkymissä on hyödynnetty toimialajärjestöjen asiantuntemusta ja yleisissä talousnäkymissä eri ennustelaitosten julkaisuja. .

 

TOUKOKUU 2019

Talouskatsaus
toukokuu 2019
 (klikkaa kuvaa, pptx)               Toukokuun 2019 katsauksessa viimeisimmät tiedot ovat joulukuulta 2018. Katsaus julkaistaan tällä kertaa laajennettuna kalvosarjana. 

JOULUKUU 2018

Talouskatsaus
joulukuu 2018
 (klikkaa kuvaa, pdf) Joulukuun 2018 katsauksessa viimeisimmät tiedot ovat kesäkuulta 2018. Katsauksen erikoisteemoja ovat matkailu, RIS3-tavoitteiden monitorointi, sininen kasvu ja Satakunnan teollisuus muuttuvassa maailmassa.  

KESÄKUU 2018

Talouskatsaus
kesäkuu 2018
 (klikkaa kuvaa, pdf) Kesäkuun 2018 katsauksessa viimeisimmät tiedot ovat joulukuulta 2017. Katsauksen erikoisteemoja ovat automaation hyödyntäminen, älykäs seutukunta sekä Suomen ja Satakunnan vesihuolto ja sen turvallisuuss.

JOULUKUU 2017

Talouskatsaus
joulukuu 2017
 (klikkaa kuvaa, pdf) Joulukuun 2017 katsauksessa viimeisimmät tiedot ovat kesäkuulta 2017. Katsauksen erikoisteema ovat verkostomaiset liiketoimintamallit ja liiketoimintasuhteiden hallinta sekä vähähiilinen talous ja kestävä kehitys.

KESÄKUU 2017

Talouskatsaus
kesäkuu 2017
 (klikkaa kuvaa, pdf) Kesäkuun 2017 katsauksessa viimeisimmät tiedot ovat maaliskuulta 2017. Katsauksen erikoisteema on älykäs erikoistuminen.

JOULUKUU 2016

Talouskatsaus
joulukuu 2016
 (klikkaa kuvaa, pdf) Joulukuun 2016 katsauksessa viimeisimmät tiedot ovat kesäkuulta 2016. Katsauksen erikoisteema on älykäs erikoistuminen.

KESÄKUU 2016

Talouskatsaus
kesäkuu 2016
 (klikkaa kuvaa, pdf) Kesäkuun 2016 katsauksessa viimeisimmät tiedot ovat joulukuulta 2015. Katsauksen erikoisteema on yritysverkostot ja älykäs erikoistuminen.

JOULUKUU 2015

Talouskatsaus
joulukuu 2015
 (klikkaa kuvaa, pdf)Joulukuun 2015 katsauksessa viimeisimmät tiedot ovat kesäkuulta 2015. Katsauksen erikoisteema on ennakoiva hyvinvointimittaristo.

 • Mediatiedote 26.11.2015 (.doc)
 • Kalvotiivistelmä 26.11.2015 (.ppt)
 • Luvut ja kuviot (.doc)

KESÄKUU 2015

Talouskatsaus
kesäkuu 2015
 (klikkaa kuvaa, pdf)Kesäkuun 2015 katsauksessa viimeisimmät tiedot ovat joulukuulta 2014. Katsauksen erikoisteema on Satamittari.

 • Mediatiedote 27.5.2015 (.pdf)
 • Kalvotiivistelmä 27.5.2015 (.pdf)
 • Luvut ja kuviot (.pdf)

 

JOULUKUU 2014

Talouskatsaus
joulukuu 2014 

(klikkaa kuvaa, pdf) Joulukuun 2014 katsauksessa viimeisimmät tiedot ovat kesäkuulta 2014. Katsauksen erikoisteema on Suomen seutukuntien kilpailukyky sekä erikoistuminen.

 • Mediatiedote 26.11.2014 (.pdf)
 • Kalvotiivistelmä 26.11.2014 (.pdf)
 • Luvut ja kuviot (.pdf)
KESÄKUU 2014

Talouskatsaus
kesäkuu 2014
(klikkaa kuvaa, pdf) 
Kesäkuun 2014 katsauksessa viimeisimmät tiedot ovat joulukuulta 2013. Katsauksen erikoisteema on tapahtumatuotannon aluetaloudellisten vaikutusten arviointi.

 • Mediatiedote 27.5.2014 (.pdf)
 • Kalvotiivistelmä 27.5.2014 (.pdf)
 • Luvut ja kuviot (.pdf)
MARRASKUU 2013

Talouskatsaus
marraskuu 2013
(klikkaa kuvaa, pdf) 
Marraskuun 2013 katsauksessa viimeisimmät tiedot ovat kesäkuulta 2013. Katsauksen erikoisteema on Satakunnan ja Varsinais-Suomen matkailutulo- ja työllisyys.

 • Mediatiedote 27.11.2013 (.pdf)
 • Kalvotiivistelmä 27.11.2013 (.pdf)
 • Luvut ja kuviot (.pdf)
 • Satakunnan ja Varsinais-Suomen matkailutulo- ja -työllisyystutkimuksen mediatiedote (RegTour-malli) (.pdf)
 • Satakunnan ja Varsinais-Suomen matkailutulo- ja -työllisyystutkimuksen kalvotiivistelmä (RegTour-malli) (.pdf)Lisätietoa alueellisesta matkailun tutkimusohjelmasta


KESÄKUU 2013

Talouskatsaus
kesäkuu 2013
(klikkaa kuvaa) 
Kesäkuun 2013 katsauksessa viimeisimmät tiedot ovat joulukuulta 2012. Katsauksen erikoisteema on LNG (nesteytetty maakaasu) ja sen mahdollisuudet Satakunnassa.

 • Mediatiedote 29.5.2013 (.doc)
 • Kalvotiivistelmä 29.5.2013 (.ppt)
 • Luvut ja kuviot (.doc)
MARRASKUU 2012

Talouskatsaus
marraskuu 2012
(klikkaa kuvaa) 
Marraskuun 2012 katsauksessa viimeisimmät tiedot ovat kesäkuulta 2012. Katsauksen erikoisteema on aikuisopiskelun ohjauksen merkittävyys.

 • Mediatiedote 27.11.2012 (.doc)
 • Kalvotiivistelmä 27.11.2012 (.ppt)
 • Luvut ja kuviot (.doc)
KESÄKUU 2012

Talouskatsaus
kesäkuu 2012
(klikkaa kuvaa) 
Kesäkuun 2012 katsauksessa viimeisimmät tiedot ovat joulukuulta 2011. Katsauksen erikoisteema on Satakunnan puutuoteteollisuuden, elektroniikka- ja sähköteollisuuden, tilitoimistojen ja kuntien talouspalvelukeskusten taloudellisten toimintaedellytysten ja
kriittisten menestystekijöiden analyysi.

 • Mediatiedote 29.5.2012 (.doc)
 • Kalvotiivistelmä 29.5.2012 (.ppt)
 • Luvut ja kuviot (.doc)
MARRASKUU 2011

Talouskatsaus
marraskuu 2011
(klikkaa kuvaa) 
Marraskuun 2011 katsauksessa viimeisimmät tiedot ovat kesäkuulta 2011. Katsauksen erikoisteema on matkailu.

 • Mediatiedote 30.11.2011 (.doc)
 • Kalvotiivistelmä 30.11.2011 (.ppt)
 • Luvut ja kuviot (.doc)

 

KESÄKUU 2011

Talouskatsaus
kesäkuu 2011
(klikkaa kuvaa) 
Kesäkuun 2011 katsauksessa viimeisimmät tiedot ovat joulukuulta 2010. Katsauksen erikoisteema on ennakointi.

 • Mediatiedote 1.6.2011 (.doc)
 • Kalvotiivistelmä 1.6.2011 (.ppt)
 • Luvut ja kuviot (.pdf)

 

MARRASKUU 2010

Talouskatsaus
marraskuu 2010
(klikkaa kuvaa) 
Marraskuun 2010 katsauksessa viimeisimmät tiedot ovat kesäkuulta 2010. Katsauksen erikoisteema on väestö.

 • Mediatiedote 30.11.2010 (.doc)
 • Kalvotiivistelmä 30.11.2010 (.ppt)
 • Luvut ja kuviot (.pdf)

 

KESÄKUU 2010

Talouskatsaus
kesäkuu 2010
(klikkaa kuvaa) 
Kesäkuun 2010 katsauksessa viimeisimmät tiedot ovat joulukuulta 2009. Lisäksi katsauksessa käsitellään mm. globalisaation aluevaikutuksia.

 • Mediatiedote 1.6.2010 (.doc)
 • Kalvotiivistelmä 1.6.2010 (.ppt)
 • Luvut ja kuviot (.doc)

 

MARRASKUU 2009

Talouskatsaus
marraskuu 2009
(klikkaa kuvaa) 
Marraskuun 2009 katsauksessa viimeisimmät tiedot ovat kesäkuulta 2009. Lisäksi katsauksessa käsitellään Satakunnan tytäryhtiötaloutta ja seutukuntien kilpailukyvyn muutosta sekä tarkastellaan muovi-, ravintola- ja energia-alan yritysten kriittisiä menestystekijöitä.

 • Mediatiedote 26.11.2009 (.doc)
 • Kalvotiivistelmä 26.11.2009 (.ppt)
 • Luvut ja kuviot (.doc)

 

KESÄKUU 2009

Talouskatsaus
kesäkuu 2009
(klikkaa kuvaa) 
Kesäkuun 2009 katsauksessa viimeisimmät tiedot ovat joulukuulta 2008. Lisäksi katsauksessa käsitellään Satakunnan seutukuntien pitkän aikavälin kilpailukyvyn muutosta ja tarkastellaan metalli-, muovi- ja energia-alan yritysten sekä ravintola-alan taloudellisia toimintaedellytyksiä.

 • Mediatiedote 3.6.2009 (.doc)
 • Kalvotiivistelmä 3.6.2009 (.ppt)
 • Luvut ja kuviot (.doc)

 

MARRASKUU 2008

Talouskatsaus
marraskuu 2008
(klikkaa kuvaa) 
Marraskuun 2008 katsauksessa viimeisimmät tiedot ovat kesäkuulta 2008. Lisäksi katsauksessa tarkastellaan Olkiluodon kolmannen ydinvoimalan rakennushankkeen talousvaikutuksia, maakunnan nousevien palvelualojen menestysedellytyksiä sekä Satakunnan seutukuntien kilpailukyvyn kehitystä.

 • Mediatiedote 27.11.2008 (.doc)
 • Kalvotiivistelmä 27.11.2008 (.ppt)

 

KESÄKUU 2008

Talouskatsaus
kesäkuu 2008
(klikkaa kuvaa) 
Kesäkuun 2008 katsauksessa viimeisimmät tiedot ovat joulukuulta 2007. Lisäksi katsauksessa tarkastellaan Satakunnan seutukuntien kilpailukykyä ja maakunnan nousevien palvelualojen taloudellisia toimintaedellytyksiä.

 • Lehdistötiedote 10.6.2008 (.doc)
 • Kalvotiivistelmä 10.6.2008 (.ppt)

 

MARRASKUU 2007

Talouskatsaus
marraskuu 2007
(klikkaa kuvaa) 
Marraskuun 2007 katsauksessa viimeisimmät tiedot ovat kesäkuulta 2007. Katsauksessa tarkastellaan myös Satakunnan yrittäjyysasenteita sekä esitellään maakunnan toimialojen menestystekijöitä.

 • Lehdistötiedote 29.11.2007 (.doc)
 • Kalvotiivistelmä 29.11.2007 (.ppt)

 

KESÄKUU 2007

Talouskatsaus
kesäkuu 2007
(klikkaa kuvaa) 
Kesäkuun 2007 katsauksessa viimeisimmät tiedot ovat joulukuulta 2006. Katsauksessa kerrotaan myös Satakunnan elintarvikeklusterin kehittäjistä sekä esitellään tuloksia maakunnan toimialojen tilinpäätösanalyyseistä.

 • Lehdistötiedote 7.6.2007 (.doc)
 • Kalvotiivistelmä 7.6.2007 (.ppt)

 

MARRASKUU 2006

Talouskatsaus
marraskuu 2006
(klikkaa kuvaa) 
Marraskuun 2006 katsauksessa viimeisimmät tiedot ovat kesäkuulta 2006. Katsauksessa kerrotaan myös hyvinvointipalveluyrityksistä osana sosiaali- ja terveysalan palvelujärjestelmää sekä esitellään tuloksia maakunnan toimialojen tilinpäätösanalyyseistä.

 • Lehdistötiedote 30.11.2006 (.doc)
 • Kalvotiivistelmä 30.11.2006 (.ppt)

 

KESÄKUU 2006

Talouskatsaus
kesäkuu 2006
(klikkaa kuvaa) 
Kesäkuun 2006 katsauksessa viimeisimmät tiedot ovat joulukuulta 2005. Erikoisteemoina ovat innovaatio- ja kehittämistoiminta satakuntalaisten yritysten kannattavuuden parantamiskeinona sekä Porin yliopistokeskuksen toiminnan kehitys ja aluetaloudelliset vaikutukset.

 • Lehdistötiedote 6.6.2006 (.doc)
 • Kalvotiivistelmä 6.6.2006 (.ppt)

 

MARRASKUU 2005

Talouskatsaus
marraskuu 2005
(klikkaa kuvaa) 
Marraskuun 2005 katsauksessa viimeisimmät tiedot ovat kesäkuulta 2005. Erikoisteemoina ovat satakuntalaisten yritysten menestystekijät ja Jämin matkailuklusteri.

 • Lehdistötiedote 30.11.2005 (.doc)
 • Kalvotiivistelmä 30.11.2005 (.ppt)

 

KESÄKUU 2005

Talouskatsaus
kesäkuu 2005
(klikkaa kuvaa) 
Kesäkuun 2005 katsauksessa viimeisimmät tiedot ovat joulukuulta 2004. Erikoisteemana on satakuntalaisten yritysten taloudellinen suorituskyky.

 • Lehdistötiedote 07.06.2005 (.doc)
 • Kalvotiivistelmä 07.06.2005 (.ppt)

 

MARRASKUU 2004

Talouskatsaus
marraskuu 2004
(klikkaa kuvaa) 
Marraskuun 2004 katsauksessa viimeisimmät tiedot ovat kesäkuulta 2004. Erikoisteemana on Villilän studioklusteri.

 • Lehdistötiedote 23.11.2004(.doc)
 • Kalvotiivistelmä 23.11.2004 (.ppt)

 

KESÄKUU 2004

Talouskatsaus
kesäkuu 2004
(klikkaa kuvaa) 
Kesäkuun 2004 katsauksessa viimeisimmät tiedot ovat joulukuulta 2003. Erikoisteemana on maakunnan kilpailukyky.

 • Lehdistötiedote 9.6.2004(.doc)
 • Kalvotiivistelmä 9.6.2004 (.ppt)
 • Talouskatsauksen graafit 04/1 (.ppt)

 

MARRASKUU 2003

Talouskatsaus
marraskuu 2003
(klikkaa kuvaa) 
Marraskuun 2003 katsauksessa viimeisimmät tiedot ovat liikevaihdon ja viennin osalta toukokuulta ja palkkasumman osalta kesäkuulta. Erikoisteemana on työllisten ikärakenne.

 • Lehdistötiedote 27.11.2003(.doc)
 • Talouskatsauksen graafit 03/2 (.ppt)

 

KESÄKUU 2003

Talouskatsaus
kesäkuu 2003
(klikkaa kuvaa) 
Kesäkuun 2003 numero oli Satakunnan taloukatsauksen ensimmäinen numero. Viimeisimmät tiedot ovat katsauksessa liikevaihdon ja viennin osalta joulukuulta 2002 ja palkkasumman osalta tammikuulta 2003.

 • Lehdistötiedote 18.6.2003 (.doc)
 • Talouskatsauksen graafit 03/1 (.ppt)


Satakunnan talous -katsauksen ovat rahoittaneet Länsi-Suomen Osuuspankki, Porin Seudun Kehittämiskeskus Oy, Porin yliopistokeskus, Prizztech Oy, Satafood Kehittämisyhdistys ry, Satakunnan ammattikorkeakoulu, Satakunnan kauppakamari, Satakunnan Yrittäjät ry, Satakuntaliitto ja Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikkö.

Lisätietoja:

Aluekehitysasiantuntija Saku Vähäsantanen
puh. 044 711 4350
etunimi.sukunimi(at)satakunta.fi

Sivu päivitetty 25.11.2020