Suurimmat yritystyönantajat kunnittain

Tästä voi ladata Satakunnan suurimpien työnantajien listan kunnittain Excel-tiedostona. Tiedosto sisältää omilla välilehdillään jokaisen Satakunnan kunnan 20 suurinta työnantajayritystä/yhdistystä. Tiedot ovat vuodelta 2015. Joissain kunnissa määrä on hieman alempi tai korkeampi. Tämä johtuu siitä, että listassa on huomioitu kaikki saman henkilöstömäärän työllistävät yritykset, eikä sitä ole katkaistu. Myöskään alle kahden hengen yrityksiä ei ole listattu. Listassa on myös yhdistyksiä, seurakunnat sekä kunnallisia tai kuntayhtymien ja valtion liikelaitoksia sekä osakeyhtiöitä.

HUOM! Listassa saattaa olla puutteita ja epätäsmällisyyksiä. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen toimipaikkarekisteriin, jonka henkilöstöä koskevat tiedot ovat verohallinnolta peräisin. Henkilöstömäärä perustuu kunakin kalenterivuonna tehtyihin työvuosiin. 

Sivu päivitetty 3.01.2017