Toimialat

Toimialat-osioon kootaan Satakunnan talouden pitkän aikavälin kehitystä koskevaa toimialoittaista tietoa. Ajankohtaisin tieto Satakunnan eri toimialojen kehityksestä ja lähiajan näkymistä on saatavissa puolivuosittain julkaistavasta Satakunnan talous -katsauksesta.


Toimialoista on julkaistu työpaikkojen toimialoittaisen kehityksen tarkastelua vuosilta 1995-2015 sekä tilanteet ajankohdilta 31.12.2015 ja 31.12.1995. Myös toimialoittaista liikevaihdon kehitystä ja toimipaikkojen määriä tarkastelevat sivut on julkaistu.


Lisätietoja:

Aluekehitysasiantuntija Saku Vähäsantanen
puh. 044 711 4350
etunimi.sukunimi(at)satakunta.fi

Sivu päivitetty 2.10.2017