Brändin muodostus ja maineen hallinta asiantuntijaorganisaatioissa

Asiantuntijat arvostavat organisaatiota, jonka arvot ovat linjassa asiantuntijan oman ammattikunnan arvojen kanssa. Asiantuntijat odottavat myös ulkoisille sidosryhmille kerrotun arvopohjan toteutuvan myös organisaation sisäisessä johtamisessa. Asiantuntijaorganisaation johtamisessa on kiinnitettävä huomiota brändiin ja maineen hallintaa yhtälailla organisaation sisällä kuin organisaation ulkopuolellakin.

Brändin ja maineenhallinta asiantuntijaorganisaatioissa esitys

Sisäisellä viestinnällä ja brändin rakentamisella kohti parempaa asiantuntijoiden sitouttamista -artikkeli Asiantuntijoiden johtaminen -  Tietoa ja taktiikkaa -julkaisun sivulla 12

Kansainvälinen tieteellinen julkaisu: Suomi, K., Saraniemi, S., Vähätalo, M., Kallio, T.J. & Tevameri, T (2019) Employee Engagement and Internal Branding: Two Sides of the Same, Coin?, Corporate Reputation Review, doi.org/10.1057/s41299-019-00090-0

Sivu päivitetty 22.11.2019