ENSA

ENSA - Ennakointiyhteistyö aikuiskoulutuksessa on Euroopan sosiaalirahaston ja Opetushallituksen rahoittama kehittämishanke, jota Satakunnan koulutuksenjärjestäjät toteuttavat vuosina 2012-2014.

Koulutuksen laadullinen ennakointi on koettu vuosien ajan valtakunnallisesti merkittäväksi ja samalla hyvin haastavaksi kehittämiskohteeksi. Ennakointitiedon tuottaminen ja sen hyödyntäminen on osoittautunut haasteelliseksi erityisesti ammatillisessa aikuiskoulutuksessa, ja tarkoitusta varten on toteutettu lukuisia kehittämishankkeita ja -toimia. Yhtenäisen näkemyksen mukaan koulutuksen sisältöjen suunnittelun tueksi tarvitaan työelämän rakenteellisten muutosten monipuolista analysointia, uusia vuorovaikutuskanavia ja vahvaa työelämän ja aikuiskoulutuksen toimijoiden verkostoitumista.

Ammatillisen aikuiskoulutuksen ennakoinnissa huomioidaan sekä työelämän osaamistarpeiden jatkuva muutos että yksilötason kehittymispyrkimykset. Sen vuoksi koulutuksenjärjestäjillä on oltava käytössään joustava ennakointimalli, joka reagoi nopeasti toimintaympäristön muutoksiin ja antaa koulutuksenjärjestäjille ajantasaista tietoa tulevaisuuden skenaariokeskustelusta. Aikuiskoulutuksen kentältä ovat tähän asti puuttuneet yhteisesti hyväksytyt ja läpinäkyviksi kirjatut toimintamallit, joilla koulutussisältöjä ja niiden merkittävyyttä voidaan ennakoida. ENSA-hanke tuottaa aikuiskoulutuksen laadullisen ennakoinnin toimintamallin ja levittää sen verkostonsa avulla suomalaisten koulutuksenjärjestäjien käyttöön.

ENSA-hanke on tuottanut yhteistyössä SataViisari-hankkeen kanssa koulutus- ja osaamistarpeiden ennakointiaineistot kymmenelle pilottialalle 2014.

Sivu päivitetty 15.10.2015