Growing Your Business -verkosto

Haluaako yrityksesi kasvaa kotimaassa tai suunnitteletko vientiä? Tarvitsetko tätä varten kontakteja, kumppaneita, rahoitusta, myynti- ja markkinointiosaamista, kieli- ja tulkkauspalveluita, kulttuuriosaamista, liiketoimintasi kehittämistä ja yritysbrändisi kirkastamista, ymmärrystä asiakaskokemuksen johtamisesta, juridisia palveluita tai kenties ideoita digitalisaation hyödyntämiseen liiketoiminnassasi? Tule mukaan kasvua ja kansainvälistymistä tukevaan verkostoon!

 

Asiantuntijoiden ja yrittäjien yhteinen verkosto

Growing Your Business -verkosto on Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikön koordinoima hanke, jonka tavoitteena on tukea pk-yrityksiä kasvussa ja kansainvälistymisessä. Hankkeessa edistetään pk-yritysten ja palveluntarjoajien kohtaamista ja edistetään pk-yritysten kykyä käyttää kasvua ja kansainvälistymistä tukevia palveluja hyväkseen.

Hankkeen toiminta-aika on 1.10.2016 - 30.9.2018. Hanketta rahoittaa Keski-Suomen ELY-keskus yritysten toimintaympäristön kehittämisavustuksen kautta. Kasvua ja kansainvälistymistä tuetaan mm. verkostolle järjestettävissä tapaamisissa, joissa tarjotaan eri teemoihin liittyviä tietoiskuja ja työpajoja eri alojen asiantuntijoiden toimesta.

Perusasioista liikkeelle

Yleisimmiksi haasteiksi pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen osalta on tunnistettu mm. myynti-, markkinointi- ja laatuosaaminen, brändin hallinta, kielitaito, kohdemaan kulttuurin tuntemus, rahoitus, digitaalisten mahdollisuuksien tunnistaminen, markkinatilanteen tuntemus ja juridinen osaaminen. Tärkeimmäksi tekijäksi uudistumisessa voidaan kuitenkin nähdä yrittäjän todellinen halu ja tavoitetila kasvaa. 

Yhteistyökumppanit verkostossa

Tukea, informaatiota, kumppaneita, rahoitusta ja kokemusta löytyy tämän verkoston kautta muilta yrittäjiltä, Satakunnan Yrittäjiltä, alueen kauppakamareilta, viranomaisilta, pankeilta, Team Finland Satakunnasta, Tekesiltä, Finprosta, ELY-keskuksesta sekä alueen kehittäjäorganisaatioilta, kuten Prizztech Oy:ltä, Rauman kaupungin yrityspalveluista, Pohjois-Satakunnan kehittämiskeskus Oy:ltä ja Huittisten kaupungin elinkeino-organisaatiolta. Lisäksi verkostossa on mukana myös useita asiantuntijoita ja yksityisiä palveluntarjoajia.

 

Growing Your Business -verkoston seuraava tapaaminen on torstaina 30.11.2017 klo 9-12 Rauman kaupungintalon valtuustosalissa, Kanalinranta 3, 26100 Rauma.

Teema: KASVUYRITYKSEN TALOUDEN HALLINTA JA RAHOITUS

Ohjelma

Seuraavassa tapaamisessa kuullaan seuraavat puheenvuorot:

 

- Toimitusjohtaja Samuli Sipilä kertoo Juuri Partners Oy:n tarjoamasta rahoituksesta ja tuesta pk-yritysten liiketoiminnan kasvuun ja kansainvälistymiseen.

Lisää tietoa Juuri Partners Oy:stä: www.juuripartners.fi

- Rantalainen yhtiöt asiantuntija kuvailee yrityksen käyttöpääoman haasteita ja talouden mittaamista kasvussa.

Lisää tietoa Rantalainen yhtiöistä: www.rantalainen.fi

- Lisäksi tapaamisessa verkoston asiantuntijoista yritysasiantuntija Kari Ruuhela Satakunnan ELY-keskuksesta kertoo yritysten kehittämispalveluista ja kehittämisavustuksestaLisäksi tapaamisessa esittäytyy kasvu- ja kansainvälistymiskoordinaattori Carita Vastinesluoma Satakunnan ELY-keskuksesta kertoen lyhyesti Team Finlandin hyödyistä pk-yrityksille Satakunnassa. 

Lisää tietoa Satakunnan ELY-keskuksen palveluista: www.ely-keskus.fi/web/ely/yritysten-kehittamisavustus ja www.ely-keskus.fi/web/yritystenkehittamispalvelut 

 

Tilaisuuden alkuun Rauman kaupungin elinkeinopalveluiden tervehdyksen tuo Kasvua, kehitystä ja uutta liiketoimintaa -hankkeen projektipäällikkö Jaana Suksi

 

"Juuri Partners on uusi suomalainen pääomasijoitusyhtiö, joka rahoittaa vakiintuneita ja kannattavia pieniä ja keskisuuria yrityksiä Suomessa. Juuri Partners tarjoaa kasvuhakuisille yrityksille uudenlaisen liiketoiminnan rahoitus- ja kehitysmuodon, jossa yhdistyvät aktiivinen vähemmistösijoitus sekä velkarahoitus.

Juuri Partners tukee yrittäjiä yrityksen kehittämisessä ja kasvattamisessa sekä rahoittajana että yritykseen voimakkaasti sitoutuneena ulkopuolisena sparraajana. Juuri Rahaston kohdeyrityksissä enemmistöomistajina jatkavat yrittäjät hyötyvät yhteisesti aikaan saadusta omistaja-arvon kasvusta." - toimitusjohtaja Samuli Sipilä

  

Tervetuloa mukaan!

Lisätietoa ja ilmoittautumiset: 

Jaana Määttälä, puh. 050-438 9990

jaana.maattala@utu.fi 

 

 

 

 

Sivu päivitetty 13.11.2017