HEIKOSTA VÄESTÖKEHITYKSESTÄ HUOLIMATTA SATAKUNTA ON PYSTYNYT SUHTEELLISEN HYVIN PITÄMÄÄN ALUEELLA SYNTYNEET MAAKUNNASSA

Lisätietoja (myös kunnittain) Väestöllisiä tunnuslukua 2018 -tiedostosta.

Muuttoliikkeestä ja syntyvyydestä saa ennakkotietoja oheisesta Excel-tiedostosta.  Uudet väkilukutiedot ovat saatavilla Väestönmuutos-sivulta, kuntataulukoista sekä väestörakenteen osalta Väestörakenne-sivulta