Kasvu ja kansainvälistyminen

Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikkö - tukee yrittäjiä kasvussa ja kansainvälistymisessä

Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikkö toteuttaa erilaisia hankkeita, joiden tarkoituksena on tukea alueen yrittäjiä heidän kasvu- ja kansainvälistymistavoitteissaan. Yksi tälläinen hanke on ollut Growing Your Business -verkostohanke. Kyseisen hankkeen aikana syntyneet materiaalit löytyvät viereisistä linkeistä. 

Satakunnassa tukea, informaatiota, kumppaneita, rahoitusta ja kokemusta näihin teemoihin löytyy monelta toimijalta; muilta yrittäjiltä, Satakunnan ja Rauman Yrittäjiltä, alueen kauppakamareilta, viranomaisilta, pankeilta, Finnveralta, Team Finland Satakunnalta, Business Finlandilta (ent. Tekes), Satakunnan ELY-keskuksesta, Satakuntaliitolta, Porin kaupungin elinvoimayksiköstä sekä alueen kehittäjäorganisaatioilta, kuten Prizztech Oy:ltä ja Rauman kaupungin yrityspalveluista. Lisäksi Satakunnasta löytyy useita yksityisiä palveluntarjoajia. Growing Your Business -hankkeessa syntyneessä verkostossa toimineet palveluntarjoajat löydät viereistä linkeistä.

Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikössä on meneillään parhaillaan hankkeita, jotka tukevat yrittäjiä kasvussa ja/tai kansainvälistymisessä:

- Opening indoor hygiene SME’s exports to the Middle East construction markets project eli IHMEC-hanke, josta löydät lisätietoa: www.ihmec.fi

 

 

  

Kuuntele paikallisten yrittäjien kasvu- ja kansainvälistymistarinoita:

Haaslahti Oy:n toimitusjohtaja Mikko Haaslahti - kasvua innovaatioilla

Kari Ollila - Bisnesenkeliverkostosta rahoitusta kasvuun Satakunnassa

Fiblon Oy:n varatoimitusjohtaja Anne Ekberg - kasvua työnilon avulla

Hubble Oy:n luova johtaja Juuso Kemi - kasvua digitaalisilla ratkaisuilla

Tactic Games Oy:n operatiivinen johtaja Olli Kivelä - kasvua innovatiivisuudella

Sari`s ArtWorkin Sari Pohjola  - kasvua messuilta

Rock My Business Oy:n luova toimitusjohtaja Janne Rauhala - kasvua rohkeudella ja ennakkoluulottomuudella

Tmi Rita Valve - kasvua verkostojen avulla

 

Lisätietoa Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikössä meneillään olevista hankkeista: 

Kehityspäällikkö          

Kimmo Laakso                                          

puh. 040-708 7987                                    

kimmo.laakso@utu.fi                                

Sivu päivitetty 17.12.2018