Kasvu ja kansainvälistyminen

Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikkö - tukee yrittäjiä kasvussa ja kansainvälistymisessä

Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikkö toteuttaa erilaisia hankkeita, joiden tarkoituksena on tukea alueen yrittäjiä heidän kasvu- ja kansainvälistymistavoitteissaan. Yksi tälläinen hanke on ollut Growing Your Business -verkostohanke. Kyseisen hankkeen aikana syntyneet materiaalit löytyvät viereisistä linkeisstä. 

Satakunnassa tukea, informaatiota, kumppaneita, rahoitusta ja kokemusta näihin teemoihin löytyy monelta toimijalta; muilta yrittäjiltä, Satakunnan Yja Rauman yrittäjiltä, alueen kauppakamareilta, viranomaisilta, pankeilta, Finnveralta, Team Finland Satakunnalta, innovaatiorahoituskeskus Business Finlandilta (ent. Tekes), Satakunnan ELY-keskuksesta, Satakuntaliitolta, Porin kaupungin elinvoimayksiköstä sekä alueen kehittäjäorganisaatioilta, kuten Prizztech Oy:ltä ja Rauman kaupungin yrityspalveluista. Lisäksi Satakunnasta löytyy useita yksityisiä palveluntarjoajia. Growing Your Business -hankkeessa syntyneessä verkostossa toimineet asiantuntijat/asiantuntijaorganisaatiot löydät viereistä linkeistä.

 

  

Kuuntele paikallisten yrittäjien kasvu- ja kansainvälistymistarinoita! 

Paikallisia kasvutarinoita

Mukana:

Haaslahti Oy - kasvua innovaatioilla

Kari Ollila - Bisnesenkeliverkostosta rahoitusta kasvuun 

Fiblon Oy - kasvua työnilon avulla

Hubble Oy - kasvua digitaalisilla ratkaisuilla

Tactic Games Oy - kasvua innovatiivisuudella

Sari`s ArtWork - kasvua messuilta

Rock My Business Oy - kasvua rohkeudella ja ennakkoluulottomuudella

Toiminimi Rita Valve - kasvua verkostojen avulla

 

Lisätietoa Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikössä meneillään olevista hankkeista: 

Kehityspäällikkö          

Kimmo Laakso                                          

puh. 040-708 7987                                    

kimmo.laakso@utu.fi                                

Sivu päivitetty 13.11.2018