Kasvun ja kansainvälistymisen palveluntarjoajat

Growing Your Business -verkostohanke on koostanut hankkeessa mukana olleiden yhteistyötahojen tarkemmat palvelukuvaukset sivun alaosasta löytyvään julkaisuun "Liiketoiminnan kasvun ja kansainvälistämisen opas - case Satakunta".

Growing Your Business -verkostossa mukana olivat seuraavat satakuntalaiset kasvun ja kansainvälistämisen palveluntarjoajat, joiden kotisivuille pääset suoraan painamalla alla olevia organisaatiolinkkejä:

YKSITYISET PALVELUNTARJOAJAT:

Kasvuyrityksen rahoituksen asiantuntijapalvelut

Osuuspankki tarjoaa ratkaisuja ja välineitä yritysten kotimaan ja ulkomaan liiketoimintaan kaikissa tilanteissa. Osuuspankki tukee yritysten liiketoimintaa ulkomailla kattavien ulkomaankauppapalveluiden ja luotettavan kumppaniverkoston avulla. Katso esitys Osuuspankin kansainvälisistä palveluista.

Nordea tarjoaa kotimaisilla ja ulkomaisilla markkinoilla toimiville yrityksille palveluja ja tuotteita maksuliikenteen hallintaan, rahoitukseen, sijoittamiseen ja riskienhallintaan. Lisäksi Nordea on kehittänyt mm. Trade Portal -palvelun, joka tarjoaa tietoja, työkaluja ja resursseja, jotka auttavat yrityksiä kasvattamaan liiketoimintaa ulkomailla. Katso esitys Nordean tarjoamista palveluista.

Finnvera tarjoaa rahoitusta yritystoiminnan alkuun, kasvuun ja kansainvälistymiseen sekä viennin riskeiltä suojautumiseen. Yritys vahvistaa suomalaisten yritysten toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä tarjoamalla lainoja, takauksia ja vientitakuita. Katso esitys Finnvera - Solutions for financing export.

Satakunnan bisnesenkeliverkosto tarjoaa oman pääoman ehtoista rahoitusta erityisesti alkaville ja aikaisen kasvuvaiheen yrityksille.Yhdessä sijoituksen kanssa verkosto tarjoaa monipuolista osaamista liiketoiminnan kehittämisessä ja kansainvälistämisessä. Katso esitys Bisnesenkelitoiminnasta ja -verkostosta. Ota yhteyttä: kari.ollila@katolli.fi

Juuri Partners Oy tarjoaa yrityksille rahoitusta sekä tukee yhtiöiden kehittämisessä, kasvun edellytysten parantamisessa ja kasvuun liittyvien riskien hallitsemisessa. Katso esitys Juuri Partners Oy:n tarjoamista palveluista.

Rantalainen yhtiöt tarjoaa seuraavia palveluja yritysten kasvussa ja kansainvälistymisessä: toiminnan- ja myynninohjausjärjestelmän rakentaminen yhdessä asiakkaan kanssa, taloushallinto-ohjelmiston kytkeminen osaksi tukemaan johdon raportointia, henkilöstöhallinto ja palkkahallinto sekä asiantuntijapalvelut yritysjärjestelyissä, etabloitumiskysymyksissä, verotuksessa sekä rahoituksen riittävyyden ja kannattavuuden hallinnan ylläpidossa. Katso Rantalaisen esitys Yrityksen käyttöpääoman haasteista ja talouden mittaamisesta.  

Kansainvälisen liiketoiminnan vero- ja juridiset asiantuntijapalvelut

KPMG Oy Ab palvelee yrityksiä tilintarkastuksen, verotuksen ja liikejuridiikan osalta. Yritys neuvoo yrityksiä myös ulkomaanprojektien verotuksessa sekä juridiikassa.

Eversheds Asianajotoimisto Oy on liikejuridiikkaan erikoistunut täyden palvelun kansainvälinen asianajotoimisto. Yritys toimii kaikkiaan 32 maassa.

Digitaaliset ratkaisut ja asiantuntijapalvelut

DNA Oy tarjoaa yrityksille palveluita liittyen yrityslaajakaistaan, verkkoratkaisuihin ja mobiilityökaluihin.

Elisa Oyj:n palvelut ja asiantuntijuus luovat yrittäjälle tukevan perustan digitalisoituvassa liiketoimintaympäristössä menestymiselle. Palveluvalikoimasta löytyvät ratkaisut niin myyntiin ja markkinointiin, ICT:hen ja tietoturvaan kuin myös IoT:n alueelle.

Laatujärjestelmän asiantuntijapalvelut

Q-Test Oy sparraa yritysjohtoa laatu- ja strategiatyössä monipuolisesti ja käytännönläheisesti. Yritys on erikoistunut teräs- ja alumiinirakenteiden NDT-tarkastuksiin ja palveluiden painopisteet ovat laadunhallintajärjestelmissä (ISO 9001, ISO 14001 ja ISO 45001) sekä hitsauksen laadun kehittämisessä (ISO 3834 ja EN 1090). Katso yrityksen esitys Laadusta.

Katso myös Suisto Engineering Oy:n toimitusjohtajan Mika Korhosen esitys Laadun kehittämisen merkityksestä.

Markkinointiviestinnän asiantuntijapalvelut

Staart Oy tukee yrityksiä markkinointiviestinnän lisäksi myös digitaalisten palveluiden ja palvelumuotoilun avulla. Staart on osa kansainvälistä Worldwide Partners Inc. -verkostoa. Katso yrityksen luovan johtajan Juuso Kemin esitys digitalisaatiosta.

Rock My Business Oy tarjoaa organisaatiolle innovatiivisia keinoja ja kanavia rakentaa brändistä halutumpi ja menestyvämpi. Katso yrityksen luovan toimitusjohtajan Janne Rauhalan esitys tuotteistamisesta.

Brand Agency Punda Oy auttaa yrityksiä rakentamaan kansainvälistä brandia. Yrityksen palveluiden ytimenä on markkinanäkemykseen perustuva strategia, tätä tukeva brandikonseptointi sekä laadukas ulkoinen ja sisäinen viestintä.

Kumppania Oy on sote-, hyvinvointi- ja työelämän muutosviestinnän inspiroiva ja innostava asiantuntija.

Tamperelainen Tarinakone palvelee myös satakuntalaisia yrityksiä tarinalähtöisen strategisen muotoilun asiantuntijana. Tarinallistamisen avulla yritykset voivat tuottaa asiakaskohtaamisia, jotka ovat vaikuttavia ja erottuvia. Katso yrittäjä Anne Kalliomäen esitys teemasta Erotu tarinallistamalla.

Lisäksi yritykset voivat tehdä yhteistyötä Satakunnan ammattikorkeakoulun opiskelijoiden kanssa. SAMK:n markkinoinnin lehtorin Tero Tuomen sanoin "Hoidamme KOKO MYYNTIPROSESSIN alusta loppuun kahden vuoden myyntisyklillä. Tuona aikana tulevaisuuden tekijät oppivat sinun tuotteesi & palvelusi & ajatuksesi sinun avullasi ja myyvät ne valitsemallesi kohdemarkkinalla. Sen jälkeen päätätte otatteko hiotun helmen hommiin. Ei kai muuta kuin kääritään hihat ja valloitetaan maailmaa YHTEISTYÖLLÄ pala kerrallaan. Poikkea kahville meille SAMKiin ja jutellaan lisää." 

Ota yhteyttä: Tero Tuomi, puh +358 44 710 3819 tai tero.tuomi@samk.fi

Kieli- ja kulttuuriosaamisen asiantuntijapalvelut

Lingo Languages Oy on ketterä ja monikielinen kansainvälisen viestinnän tekijä, joka tekee käännöksiä, oikolukee ja editoi tekstejä, laatii sanastoja, kouluttaa kieliosaajia ja kansainvälistää yritysten viestintää. Katso esitys Lingo Languages Oy:n palveluista, case Lähi-Itä.

Liikkeenjohdon asiantuntijapalvelut

Myrobo Oy:n toimitusjohtaja Leena Gröndahl tarjoaa uudenlaista innovatiivista mallinnus- ja analysointipalvelua yritysten liiketoimintojen ja niiden kriittisten osa-alueiden analysointiin kannattavuuden ja kilpailukyvyn tehostamiseksi. Katso Leena Gröndahlin esitys yritysten kasvuun liittyvistä menestys-, toimintaympäristö- ja riskitekijöistä.

LeanTeamin asiantuntija Timo Hemmilä tarjoaa tavoitehakuista, käytännönläheistä ja koko henkilöstöä sitouttavaa asiantuntijapalvelua kehittyvien yritysten käyttöön.

Develooppi Oy:n toimitusjohtaja Tytti Laine tarjoaa monipuolisia yritystoiminnan kehittämispalveluita pk-yrityksille.

Tmi Rita Valve tukee yrityksiä tarjoamalla mm. vientimarkkinointipalveluita, tilanneanalyysejä, mentorointia sekä vuokrajohtajapalveluita.

JULKISET PALVELUNTARJOAJAT:

- Porin kaupungille paikallisten yritysten kasvu, kansainvälistyminen ja kehittyminen ovat tärkeimpiä elivoimatekijöitä.

- Rauman kaupungin yrityspalvelut ovat mukana yrityksen elinkaaren kaikissa vaiheissa.

- Prizztech Oy antaa tukea yrityksen elinkaaren kaikissa vaiheissa. Katso esitys Prizztech Oy:n palveluista.

- Satakunnan ELY-keskus tarjoaa tietoa, neuvontaa ja käytännön apua kansainvälistymisstrategian laatimisessa. Satakunnan ELY-keskus tarjoaa kansainvälistymispalveluja osana Team Finland -verkostoa. Verkosto tarjoaa satakuntalaisille yrityksille sujuvan palveluketjun neuvonnasta rahoitukseen. Katso esitys Team Finlandin palveluista ja Satakunnan ELY-keskuksen palveluista.

- Business Finland tarjoaa tutkimus- ja innovaatiorahoitusta sekä neuvontaa, sparrausta ja verkottamista kontakteihinsa maailmalla. Business Finlandin sivuilta voit tilata maksusta mm. laivauskäsikirjan.

KOLMANNEN SEKTORIN PALVELUNTARJOAJAT:

- Satakunnan Yrittäjät ry ja Rauman Yrittäjät ry tarjoavat yrittäjille monipuolisia neuvontapalveluja sekä mentoritoimintaa.

- Satakunnan kauppakamari ja Rauman kauppakamari tarjoavat kansainvälisen kaupan koulutuksia ja yhteyksiä kansainvälistymispalveluja tarjoaviin tahoihin Satakunnassa.

- Satakunnan Matkailuyrittäjät ry edistää matkailualan yleisiä toimintaedellytyksiä.

SATAKUNNAN KORKEAKOULULAITOS:

- Porin yliopistokeskus, jossa tarjolla yrittäjille 4 eri yliopiston asiantuntija- ja tutkimuspalveluja.

- Satakunnan ammattikorkeakoulu, jossa tarjolla yrittäjille mm. yrityskiihdyttämön ja Apparaatin palveluja.

 

Tutustu liiketoiminnan kasvun ja kansainvälistämisen oppaaseen:

Sivu päivitetty 14.12.2018