Satakunnan väestön kehitykseen vaikuttaa syntyvyys, kuolleisuus sekä kokonaisnettomuutto. Satakunnan väestön kokonaisnettomuutto koostuu Satakuntaan ja sieltä pois päin suuntautuvasta maan sisäisestä ja ulkoisesta nettomuuton summasta. Ulkoisella nettomuutolla tarkoitetaan tässä yhteydessä nettosiirtolaisuutta, joka on maahanmuuton ja maastamuuton erotus. Seuraavaksi luodaan katsaus Satakunnan tilanteeseen.

 

Lähde. Tilastokeskus

Satakunnan väestön kehitys on ollut laskemaan pain ajanjaksolla 2000–2015. Satakunnan väestön määrä on laskenut 4,1 prosenttia kyseisenä ajanjaksona. Toisaalta työllisten määrä on kasvanut vuoteen 2008 saakka. Tilastokeskus määrittää työlliset henkilöksi joka on tutkimusviikolla tehnyt ansiotyötä vähintään tunnin rahapalkkaa tai luontaisetua vastaan tai voittoa saadakseen, tai on ollut tilapäisesti poissa työstä.

 

Elävänä syntyneiden ja kuolleiden lukumäärät on kuvattu yllä olevan kuvan vasemmanpuoleisella y-akselilla ja näiden erotus oikeanpuoleisella y-akselilla. 

Lähde. Tilastokeskus

 

 

Satakunnan väestön muuttoliikettä ilmentävien muuttujien: tulo Satakunnan maakuntaan muualta maasta, lähtö Satakunnan maakunnasta muualle maahan sekä nettosiirtolaisuus on kuvattu yllä olevan kuvan vasemmanpuoleisella y-akselilla. Nettomuutto maan sisällä ja kokonaisnettomuutto on vastaavasti kuvattu oikeanpuoleisella y-akselilla.

Lähde. Tilastokeskus

Satakunnan kokonaisnettomuutto on ollut ajanjaksolla 2000-2015 vain viitenä vuotena positiivisesti kasvava, muuttunut parempaan päin edellisvuodesta kahdeksana vuotena ja huonompaan suuntaan edellisvuodesta seitsemänä vuonna. Positiivisesti kasvava se on ollut vuosina 2009, 2010 ja 2012-2014 ja parempaan suuntaan edellisvuoteen nähden se on muuttunut vuosina 2001-2003, 2007-2009, 2012 ja 2013.Huonompaan suuntaan edellisvuoteen nähden se on kehittynyt vastaavasti vuosina 2004-2006, 2010-2011 ja 2014-2015. Miten sitten tämä kokonaisnettomuutto jakautuu maan sisäiseen ja ulkoiseen muuttoliikkeeseen eli nettosiirtolaisuuteen? Muuttoliike Satakunnasta muualle Suomeen on ollut koko ajan suurempaa kuin muuttoliike Satakuntaan muualta Suomesta ajanjaksolla 2000-2015. Toisaalta nettomuutto Satakuntaan muista maista on ollut plus-merkkistä ja kasvavaa. Ajanjaksolla 2000-2015 nettosiirtolaisuus Satakuntaan oli yhteensä 4795 henkeä, jotka tulivat enimäkseen seuraavista maista: Virosta 1232, Venäjältä 636, Puolasta 498, Thaimaasta 254, Turkista 214, Ruotsista 207, Romanista 201, Liettuasta ja Ukrainasta 118, Kiinasta 117 ja Bulgaria 104 henkeä.

Satakunnassa elävänä syntyneiden määrät ovat olleet laskussa ja toisaalta kuolleisuus kasvussa vuodesta 2006 lähtien. Syntyneiden ja kuolleiden välinen erotus kääntyikin kyseisestä vuodesta lähtien jyrkkään laskuun, joka on jatkunut viimeiseen tarkasteluvuoteen 2015 saakka.

 

Lähde: Tilastokeskus

Satakunnan väestörakenne on tyypillinen hyvinvointiyhteiskunnalle, jossa väestön ikäluokat ovat järjestäen pienempiä mitä nuoremmista ikäluokista on kyse. Tämä kehitys on rasite Satakunnan väestölle, koska tällöin väestöllinen huoltosuhde kasvaa. Väestön huoltosuhteella tarkoitetaan alle 15 vuotiaiden ja 65 ja sitä vanhempien määrän suhdetta jokaista 100 työikäistä eli 15-64 vuotiasta kohti.  Satakunnan tapauksessa väestön huoltosuhteessa vanhuksien määrä kasvaa ja nuorten määrä pienee. Vuonna 2000 Satakunnan väestön huoltosuhde oli  51,9 ja vuonna 2015 jo 66,2. Taloudellisessa huoltosuhteella tarkoitetaan taas ei-työllisten määrän ja työvoiman ulkopuolella olevien summan suhdetta työvoiman määrään. Saatu luku kerrotaan lopulta sadalla. Satakunnan taloudellinen huoltosuhteella on samanlainen kehitystrendi kuin sen väestöllisellä huoltosuhteella. Satakunnan taloudellinen huoltosuhde oli 152,5 vuonna 2000 ja 160,5 vuonna 2015.

 

Teksti ja kuvat on tuotettu osana Satakuntaliiton rahoittamaa EAKR-hanketta Teollisuuden uudistumis- ja kilpailukyky - Uudet liiketoimintamallit verkostossa (TEUVO).

Kirjoittaja: Samuli Aho Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksiköstä.

Sivu päivitetty 4.09.2017