SATAVIISARI - Satakunnan koulutuksen ennakointimalli

Alue-ennakointia Satakunnassa/ SataViisari

Alue-ennakointi on väline tulevaisuuteen suuntautuvan suunnittelun ja päätöksenteon tueksi. Satakunnassa alueellista ennakointia hyödynnetään mm. seuraavissa prosesseissa:

 • Maakuntasuunnitelman, maakuntaohjelman ja maakuntakaavan laadinta.
 • Ajantasaisen alueellisen kehityskuvan seuranta (mm. väestömuutokset, työvoima-, osaamis- ja aluetalouskysymykset).

Maakunnallisen koulutuksen ennakoinnin toimintamallin tavoitteet:

 • Kustannustehokas ja toteutettavissa ilman erillisrahoitusta
 • Yhdistää määrällisen ja laadullisen ennakoinnin sisältöjä alakohtaisiksi kokonaisuuksiksi
 • Tarjoaa koulutuksen suunnitteluun ennakointitietoa kaikille koulutusasteille (yliopisto, ammattikorkeakoulu, toisen asteen ammatillinen koulutus)
 • Kokoaa maakunnallisen koulutuksen ennakointiaineiston yhtenäiseksi kokonaisuudeksi, jota voivat hyödyntää yritykset, yhteisöt, oppilaitosten sidosryhmät ja perusopetus


SataViisarissa hyödynnetään jo olemassa olevaa tietoa ja menetelmiä:

 • MITENNA-mallin hyödyntäminen ennakointityön runkona
 • Valtakunnallisen aineiston hyödyntäminen (VATT, OPH, Tilastokeskus)
 • Maakunnallisen ennakointiaineiston hyödyntäminen (maakuntaliitot, ELY- keskukset, yliopistot, SAMK, kauppakamarit, yrittäjäjärjestöt, kehitysyhtiöt)
 • Valtakunnallisten ennakointihankkeiden hyödyntäminen (mm. VOSE)
 • Toimialojen, klusterien ja järjestöjen tuottaman ennakointiaineiston hyödyntäminen
 • Työelämäjaosten ja neuvottelukuntien ennakointitoiminta
 • Ennakointikamarien hyödyntäminen
 • Maakunnallisten yhteistyö- ja toimintamallien benchmarking
 • Koulutuksen ennakointitietojen julkaisu (www.satamittari.fi)

 

Sivu päivitetty 15.10.2015