TIIVISTELMÄ

 

Satakunnan yrityspalvelujen palveluaukkoselvitys on toteutettu tukemaan yrityspalveluyritysten kehittämistä Satakunnassa. Tutkimuksen avulla on haluttu kerätä informaatiota yrityspalvelujen käytöstä. niihin liittyvistä lisätarpeista sekä kehittämismahdollisuuksista. Tutkimuksen on rahoittanut Satakunnan TE-keskus, ja se on toteutettu Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikön Liiketaloustieteellisessä kehityskeskuksessa. Tutkimus toteutettiin haastattelemalla Satakunnan ja Rauman Kauppakamarien toimialakohtaisia valiokuntia sekä Rakennusteollisuus RT:n Satakunnan piirin hallitusta.

 

Tutkimuksessa nousi esiin se, että yrityspalvelut ovat alueen yritystoiminnan kannalta erittäin tärkeitä ja vaikuttavat alueen elinkeinoelämän menestymiseen merkittävästi. Mikäli yrityspalveluja ei ole maakunnassa tarjolla, ei muunkaan yritystoiminnan kehittymiselle ole vahvoja edellytyksiä.

 

Satakunnan yrityspalvelujen nykytilanne nähtiin tutkimukseen haastateltujen yritysjohtajien mukaan suhteellisen hyväksi. Puutteista nähtiin olevan tiettyjen erikoisalojen palveluista ja korkeampaa tietotaitoa vaativien palveluiden tarjoajista. Esiin nousi mm. atk-palvelut, tietoliikenne, koneiden ja laitteiden kunnossapito, mainostoimistot, konsultointiyritykset, korkealuokkaiset tilitoimistot, juridiset palvelut, sekä muut erikoispalvelut (kts. lisäksi liite 3). Yrityspalveluyrityksiin kohdistuvia kehittämistarpeita nousi haastatteluissa esiin useita. Yritysjohtajat toivoivat yrityspalveluyrityksien kiinnittävän huomiota palvelun laadun ja palvelualttiuden kehittämiseen, markkinoinnin ja myynnin kehittämiseen sekä verkostoitumisen ja yhteistyökyvyn kehittämiseen.

 

 

 

 

 

Avainsanat: yrityspalvelut, palveluaukko, tukipalvelut