Investoinnit

Tällä sivulla tarkastellaan Satakunnan ja sen seutukuntien sekä koko maan investointien kehitystä.

 

Investointien kehitys Satakunnassa ja koko maassa 2000-2015

Investointien tarkastelussa käytetään kolmea mittaria: investointien vuosittaista määrää, investointien indeksoitua kehitystä, jossa vuosi 2000=100, sekä investointiastetta. Investoinnit ovat suhdanneherkkiä, joten vuosittaiset vaihtelut voivat olla suuria.

Tarkemmat tiedot saa kuviota klikkaamalla, *=ennakkotieto

Investointien arvo (nimellisin hinnoin) on kasvanut 27,3 % Satakunnassa verrattaessa vuotta 2000 vuoteen 2015. Vuosien 2000 ja 2014 välisenä aikana investoinnit kasvoivat 40 %, sillä vuodet 2013 ja 2015 jäivät hyvin vaisuiksi. Mikäli verrokkina on vuosi 2009 (vs. 2000), jää nousu 23 %:iin, sillä taantuma vähensi investointeja selvästi. Vuoden 2015 aikana investointien nimellinen arvo laski Satakunnassa -8,7 %, kun taas maassa keskimäärin kasvua kirjattiin 1,1 %. Investointien tippui Rauman seutukunnassa -5,5 %, Porin seutukunnassa-9,2 % ja Pohjois-Satakunnassa -17,4 %. 


Pitkän ajan kasvusta merkittävä osa on syntynyt vuoden 2004 jälkeen todennäköisesti Olkiluodon kolmannen ydinvoimalan rakennustyön ansiosta. Koko maassa investointien nimellinen arvo on kohonnut vuosina 2000-2015 Satakuntaa enemmän, 35,8 %, mutta kasvu olisi suurempikin ilman vuosien 2013-14 laskua. Tällä vuosikymmenellä (2010-15) investointien arvo on kuitenkin kohonut Satakunnassa lähes kahdeksan prosenttia maan keskiarvon jäädessä runsaaseen neljään prosenttiin. 

Satakunnan seutukuntien väliset erot kehityksessä ovat olleet melko suuria. Vuosina 2000-2014 on Porin ja Rauman seutukuntien investointien kasvu ylittänyt valtakunnan tason, sillä Porin seudulla kasvua on kertynyt 51 % ja Rauman seudulla 32 %, mutta Pohjois-Satakunnassa 11 %. Mikäli vuosi 2015 otetaan mukaan, on Satakunnan kehitys jäänyt maan keskiarvon alle tällä vuosituhannella vuoden 2015 heikon kehityksen vuoksi. Seutukunnissa kehitys on ollut vuositasolla hyvin vaihtelevaa investointien luonteesta johtuen. Keskimääräinen kehitys on kuitenkin ollut selvästi positiivista.

Tarkemmat tiedot saa kuviota klikkaamalla, *=ennakkotieto

Satakunnassa investoidaan hieman alle valtakunnallisen tason

Investointiaste kuvaa investointien suhdetta BKT:hen, jolloin saadaan suhdeluku siitä, kuinka suuri osa siitä käytetään investointeihin.

Satakunnan investointiaste on ollut tällä vuosituhannella hieman alle koko maan tason 20 %:n tuntumassa, ja ero on pysynyt suunnilleen ennallaan. Olkiluodon kolmannen ydinvoimalan rakennustyö on nostanut Rauman seudun investointiastetta 2000-luvun puolivälissä. Vuonna 2008 alkaneen taantuman myötä maakunnan seutukuntien investointiasteet ovat pudonneet.

Talouden suhdannevaihtelut näkyvät siten investointeissa. Pohjois-Satakunnan ja Rauman seudulla investointiaste putosi vuonna 2008 selvästi. Pohjois-Satakunnassa lasku alkoi vuotta aiemmin, v. 2007. Porin seudulla investointiaste pieneni vuosina 2009-10 taantumassa. Kasvuun se lähti vuonna 2011. Rauman seutukunnassa vuoden 2010 jälkeen aste on kohonnut jyrkästi. Pohjois-Satakunnassa investointiaste on supistunut vuoden 2009 jälkeen yhtäjaksoisesti. Vuonna 2012 aste kasvoi yhä Pohjois-Satakunnassa, mutta muualla kasvu lopahti. Vuoden 2014 aikana investointiaste kohosi yleisesti johtuen investointien selvästä piristymisestä, mutta laski jälleen v. 2015 aikana. 

Tarkemmat luvut saa klikkaamalla kuvioita, *=ennakkotieto

Lisätietoja:

Aluekehitysasiantuntija Saku Vähäsantanen
puh. 044 711 4350
etunimi.sukunimi(at)satakunta.fi

Sivu päivitetty 8.12.2017