Investoinnit

Tällä sivulla tarkastellaan Satakunnan ja sen seutukuntien sekä koko maan investointien kehitystä.

 

Investointien kehitys Satakunnassa ja koko maassa 2000-2014

Investointien tarkastelussa käytetään kolmea mittaria: investointien vuosittaista määrää, investointien indeksoitua kehitystä, jossa vuosi 2000=100, sekä investointiastetta. Investoinnit ovat suhdanneherkkiä, joten vuosittaiset vaihtelut voivat olla suuria.

Tarkemmat tiedot saa kuviota klikkaamalla, *=ennakkotieto

Investointien arvo (nimellisin hinnoin) on kasvanut 40 % Satakunnassa verrattaessa vuotta 2000 vuoteen 2014. Vuosien 2000 ja 2012 välisenä aikana investoinnit kasvoivat 48 %, sillä vuosi 2013 jäi hyvin vaisuksi. Mikäli verrokkina on vuosi 2009 (vs. 2000), jää nousu 23 %:iin, sillä taantuma vähensi investointeja selvästi. Vuoden 2014 aikana investointien nimellinen arvo nousi Satakunnassa 21,2 %, kun taas maassa keskimäärin laskua kirjattiin 1,9 %. Porin seutukunnassa investointien arvo kohosi eniten, 30,4 %. Pohjois-Satakunnassa ne kasvoivat 12,2 % ja Rauman seutukunnassa 9,2 %. 


Pitkän ajan kasvusta merkittävä osa on syntynyt vuoden 2004 jälkeen todennäköisesti Olkiluodon kolmannen ydinvoimalan rakennustyön ansiosta. Koko maassa investointien nimellinen arvo on kohonnut vuosina 2000-2014 Satakuntaa vähemmän, 34 %, johtuen vuosien 2013-14 laskusta. 

Satakunnan seutukuntien väliset erot kehityksessä ovat olleet melko suuria. Vuosina 2000-2014 on Porin ja Rauman seutukuntien investointien kasvu ylittänyt valtakunnan tason, sillä Porin seudulla kasvua on kertynyt 51 % ja Rauman seudulla 32 %, mutta Pohjois-Satakunnassa 11 %. Seutukunnissa kehitys on ollut vuositasolla hyvin vaihtelevaa investointien luonteesta johtuen. Keskimääräinen kehitys on kuitenkin ollut selvästi positiivista.

Tarkemmat tiedot saa kuviota klikkaamalla, *=ennakkotieto

Satakunnassa investoidaan hieman alle valtakunnallisen tason

Investointiaste kuvaa investointien suhdetta BKT:hen, jolloin saadaan suhdeluku siitä, kuinka suuri osa siitä käytetään investointeihin.

Satakunnan investointiaste on ollut tällä vuosituhannella hieman alle koko maan tason 20 %:n tuntumassa, ja ero on kutistunut vähitellen. Olkiluodon kolmannen ydinvoimalan rakennustyö on nostanut Rauman seudun investointiastetta 2000-luvun puolivälissä. Vuonna 2008 alkaneen taantuman myötä maakunnan seutukuntien investointiasteet ovat pudonneet.

Talouden suhdannevaihtelut näkyvät siten investointeissa. Pohjois-Satakunnan ja Rauman seudulla investointiaste putosi vuonna 2008 selvästi. Pohjois-Satakunnassa lasku alkoi vuotta aiemmin, v. 2007. Porin seudulla investointiaste pieneni vuosina 2009-10 taantumassa. Kasvuun se lähti vuonna 2011. Rauman seutukunnassa vuoden 2010 jälkeen aste on kohonnut jyrkästi. Pohjois-Satakunnassa investointiaste on supistunut vuoden 2009 jälkeen yhtäjaksoisesti. Vuonna 2012 aste kasvoi yhä Pohjois-Satakunnassa, mutta muualla kasvu lopahti. Vuoden 2014 aikana investointiaste kohosi yleisesti johtuen investointien selvästä piristymisestä. 

Tarkemmat luvut saa klikkaamalla kuvioita, *=ennakkotieto

Lisätietoja:

Aluekehitysasiantuntija Saku Vähäsantanen
puh. 044 711 4350
etunimi.sukunimi(at)satakunta.fi

Sivu päivitetty 9.12.2016